William Booth på norskSpørsmålet: ”Har du William Booths endetidsprofeti? var bakgrunnen for å opprette denne siden. Jeg visste at jeg hadde "profetien" et eller annet sted, og da jeg fant den oppdaget jeg på nytt hvor utrolig aktuell den er.

Takk til Nils-Petter som i ettertid har kommentert følgende: Den historiske bakgrunnen for dette sitatet er litt annerledes: William Booth ble rett før århundreskiftet oppsøkt av en amerikansk journalist som på vegne av sin avis skulle spørre en rekke kjente personer hva de mente var den største faren som truet det nye århundre. Generalen svarte: "Den største fare anser jeg å være:..." og så fulgte det som av mange blir oppfattet som en profeti.

Mye av det som William Booth har skrevet er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet. Derfor ønsker jeg at det skal være tilgjengelig på ei nettside.
Her vil det med andre ord komme ”innlegg”, linker, litteraturlister osv. som gir et glimt av Booth og hans budskap på norsk.

Dersom du har innspill er det bare å ta kontakt!

tirsdag 14. juli 2009

Å, bunnløse frelse

...er den av William Booths sanger som har fått størst utbredelse:

Å, bunnløse frelse, å, kjærlighets hav,
Å, fylde av nåde som Kristus oss gav!
Den verden forløser gjør fri og gjør rik,
Den flyter for alle, - kom vell over meg.

Min synd er så stor og hver plett er så sort,
Og angerens tårer ei skyller den bort.
Min gråt er forgjeves, du, purpurstrøm rik,
Du kan meg jo rense, - kom vell over meg.

Min heftighet ofte beseirer min ånd
Og lenker min sjel tungt i trelldommens bånd.
Men se, gjennom bølgen går frihetens veg.
Å, kom, vann så mektig, kom, vell over meg!

Snart fristet, mismodig snart jaget av frykt
Urolig, unyttig av tvilen nedtrykt,
Jeg vet at langt bedre det sikkert vil bli,
Om ditt rene vann veller frem over meg.

Jeg ofte ved bredden så lengtende stod
Og så inn i nådens livgivende flod.
Nå atter jeg er her ved floden, og jeg
Vil ikke gå bort før du helt renser meg.

Nå strømmen alt når meg - jeg føler dens vann,
Jeg hører hans kall som meg helt frelse kan.
Min tro høyt seg hever - helt fri jeg skal bli,
Jeg styrter i floden - dens vann renser meg.

Og nå, halleluja, mitt liv fra i dag
Med glede skal vies til ham og hans sak,
Som villig på Golgata kors ofret seg
Til fullkommen frelse for deg og for meg.

Himlens vinder suser, Nå åpnes flodens sluser,
Over meg den bruser. Halleluja, pris skje Gud!

Jeg har kommentert denne sangen i "Så lenge - William Booth for 100 år siden - og i dag" - du finner innlegget HER.
Da jeg publiserte kommentaren første gang (27. juni 2015) - skrev Gilbert Ellis følgende rørende kommentar knyttet til Grunnleggerens sang direkte på bloggen. Jeg deler den her:

Murmansk, byen i Nord Russland, ble offisielt grunnlagt i 1915, og etter det ble en liten baptist menighet etablert antagelig etter Frelsesarmeen ble forbudt i Russland. Da jeg og en gruppe salvasjonister besøkte menigheten ca. 1990 ble vi sterkt beveget da vi hørte Grunnleggerens sang. Da jeg spurte forstanderen om han valgte denne sangen fordi vi var salvasjonister svarte han, "Nei, vi valgte denne sangen fordi vi visste at den kom fra vesten.".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar