William Booth på norsk

William Booths budskap er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet.

tirsdag 27. august 2019

JEG HAR EN PLAN!

Når tittelen på bloggen er "William Booth på norsk" tillater jeg meg å dele denne sangen selv om den bare er om ham - og stammer fra meg:

En gang i byen Nottingham, - du tenker «pileskudd»;
Men sangen er om William, og ikke Robin Hood.
Der var han på sin jobb en dag, i pantelåner-‘shop’
Han ville ha med Gud på lag, men Herren han sa «Stopp –
Selvfølgelig måtte de med i en norsk revy!
Jeg har en plan - og den er svær
Jeg ser en mann, jeg ser en hær;
I London by, rundt om på jord,
Helt i fra sør til langt mot nord.
Jeg trenger kvinner, jeg trenger menn,
Jeg ser de vinner smått om senn,
Men de en leder trenger nå,
Så derfor William, må du gå!»

Jo, William de ord forsto, han ville følge Gud;
Og Gud han så det trengtes to; slik ble Catherine brud.
Catherine Booth var som sin mann, en ekte metodist
I hennes hjerte var en brann, for Herren hadde vist:
«Jeg har en plan - og den er svær
Jeg ser en mann, jeg ser en hær;
I London by, rundt om på jord,
Helt i fra sør til langt mot nord.
Jeg trenger kvinner, jeg trenger menn,
Jeg ser de vinner smått om senn,
Men de en leder trenger nå,
Så derfor ‘Katty’, må du gå!»

Men kirken ei den plan forsto, og det er ganske trist;
For inn på teppet kaltes to, som i en arbeidstvist.
«Du får en liten menighet, ei mer vi har å gi!»
Da William sin leppe bet, lød det høyt fra galleri («ALDRI!»)
«Gud har en plan - og den er svær
Han ser en mann, han ser en hær;
I London by, rundt om på jord,
Helt i fra sør til langt mot nord.
Han trenger kvinner, han trenger menn,
Jeg ser de vinner smått om senn,
Men de en leder trenger nå,
Så derfor ‘William’, må du gå!»

Slik ble visjonen virk’lighet, Armeen vår ble født
Og gjennom hærens virksomhet, har mange Jesus møtt.
Historie er godt å ha, men vi må huske på
Gud trenger også oss i dag, hør hva han sier nå:
«Jeg har en plan - og den er svær
Jeg ser en mann, jeg ser en hær;
I London by, rundt om på jord,
Helt i fra sør til langt mot nord.
Jeg trenger kvinner, jeg trenger menn,
Jeg ser de vinner smått om senn,
Men fler’ soldater trenges nå,
så derfor ...(ditt navn)... må du gå!

Jeg har en plan! - note - PDF

El. lydfil av nota - mp3 

----------------------------------------
Om sangen
Høsten 1987 gikk jeg siste året på fulltidsstudiet på sosial-høgskolen, hadde 50% stilling som korpsleder på Jørpeland og vikarierte som organist i Strand og Jørpeland når det var mangel på organist. Med familie og tre barn, var det ikke mye tid til overs. Jeg nølte derfor litt da Ole-Andreas Westby spurte om jeg kunne skrive en mini-revy på 15 - 20 minutter som kunne være en del av jubileumsfeiringen den 22. jan 1988. Heldigvis var jeg ferje-pendler mellom Tau og Jørpeland, og etter et par ferjeturer var skissene klare til fire glimt fra FAs historie. Selv om det var historien i Norge som skulle ha hovedfokus, var det umulig å hoppe bukk over William og Catherine Booth.

Denne sangen er deres sang. Den har også blitt brukt alene en i en rekke sammenheng - og slik er det blitt med to av de andre også. Ingen fancy tittel: Frelsesarmeen i Norge 100 år - en lite revy!

Så snart revyen var ferdig, distribuerte Ole-Andreas den til andre steder i landet, og sammen øvde vi den inn med en stor ungdomsgruppe fra flere korps i Stavanger. Den fikk en veldig god mottakelse, og ble i de påfølgende årene også brukt i flere korps som rundet 100. Også ved 125 års-markeringen i Oslo 22. jan. 2013 ble det brukt en sketsj fra revyen - sammen med en annen monolog som jeg skrev. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar