William Booth på norskSpørsmålet: ”Har du William Booths endetidsprofeti? var bakgrunnen for å opprette denne siden. Jeg visste at jeg hadde "profetien" et eller annet sted, og da jeg fant den oppdaget jeg på nytt hvor utrolig aktuell den er.

Takk til Nils-Petter som i ettertid har kommentert følgende: Den historiske bakgrunnen for dette sitatet er litt annerledes: William Booth ble rett før århundreskiftet oppsøkt av en amerikansk journalist som på vegne av sin avis skulle spørre en rekke kjente personer hva de mente var den største faren som truet det nye århundre. Generalen svarte: "Den største fare anser jeg å være:..." og så fulgte det som av mange blir oppfattet som en profeti.

Mye av det som William Booth har skrevet er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet. Derfor ønsker jeg at det skal være tilgjengelig på ei nettside.
Her vil det med andre ord komme ”innlegg”, linker, litteraturlister osv. som gir et glimt av Booth og hans budskap på norsk.

Dersom du har innspill er det bare å ta kontakt!

lørdag 5. mai 2018

Jeg er et Guds trekk!

«Jeg venter ikke på Guds trekk;
Jeg er et Guds trekk!»


Dette er en av William Booths spissformuleringer som siteres ofte.

Sitatet er en utfordring å oversette fordi det engelske ordet ‘move’ (se teksten på bildet) kan oversettes både som verb og substantiv, og vi mangler ett ord på norsk som favner bredden i det engelske 'move'. Det kan bety en bevegelse, et trekk, en forflytning osv. Det blir derfor sammenhengen som avgjør hvilket norsk ord som er best å bruke. Når sitatet er så kort som dette, er det egentlig opp til leseren selv å velge. 

Jeg liker tanken om at Gud har gjort sitt trekk ved å sende Jesus til verden, som så sendte oss ut i verden etter å ha gitt oss Den hellige ånd. Det gjør meg til et Guds trekk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar