William Booth på norskSpørsmålet: ”Har du William Booths endetidsprofeti? var bakgrunnen for å opprette denne siden. Jeg visste at jeg hadde "profetien" et eller annet sted, og da jeg fant den oppdaget jeg på nytt hvor utrolig aktuell den er.

Takk til Nils-Petter som i ettertid har kommentert følgende: Den historiske bakgrunnen for dette sitatet er litt annerledes: William Booth ble rett før århundreskiftet oppsøkt av en amerikansk journalist som på vegne av sin avis skulle spørre en rekke kjente personer hva de mente var den største faren som truet det nye århundre. Generalen svarte: "Den største fare anser jeg å være:..." og så fulgte det som av mange blir oppfattet som en profeti.

Mye av det som William Booth har skrevet er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet. Derfor ønsker jeg at det skal være tilgjengelig på ei nettside.
Her vil det med andre ord komme ”innlegg”, linker, litteraturlister osv. som gir et glimt av Booth og hans budskap på norsk.

Dersom du har innspill er det bare å ta kontakt!

torsdag 8. mars 2018

Noen av mine beste menn er kvinner

... er et velkjent Booth sitat. Allerede i ungdommen skrev Catherine til William at hun ønsket å legge til rette for en ny tid for kvinner. Mange år senere, på et offisersmøte kvelden etter Catherine Booths begravelse sa William Booth: «Hun vekket meg opp klokken fire en morgen i uken før hun døde for å gi meg en høytidelig melding. Hun fryktet at kvinnene i den Armeen som hun elsket ikke skulle reise seg og ta den posisjonen hun ønsket at de skulle ha».

Frykten var ikke grunnløs. FA-historikeren, major David Woodbury, skriver: 


«I Frelsesarmeens ordrer og regler fra 1888 står det helt klart at ‘både menn og kvinner er kvalifiserte for alle ranger, stillinger og ansvarsområder i Armeen’. Det er ingen tvil om dette var William Booths ønske; likevel gikk det ikke alltid slik, og dette førte til at han skrev: ‘Med hensyn til avlønning av offiserer, står vi overfor problemer, fordi nesten hver uke skjer det at to offiserer blir til en. Det skjer ved at en mannlig offiser blir viet med en kvinnelige offiser, og da skjer det en merkverdig feil i vår organisasjon, vi teller ikke lenger kvinnen. Det er helt i strid med Frelsesarmeens prinsipper. Jeg foreslår fra denne kvelden at vi teller kvinnen som en; og hvis du ikke teller kvinnen som mannen, så skal du telle kvinnen som to og mannen som en!’»

Kilde: Lauren Martin i ‘Others’

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar