William Booth på norskSpørsmålet: ”Har du William Booths endetidsprofeti? var bakgrunnen for å opprette denne siden. Jeg visste at jeg hadde "profetien" et eller annet sted, og da jeg fant den oppdaget jeg på nytt hvor utrolig aktuell den er.

Takk til Nils-Petter som i ettertid har kommentert følgende: Den historiske bakgrunnen for dette sitatet er litt annerledes: William Booth ble rett før århundreskiftet oppsøkt av en amerikansk journalist som på vegne av sin avis skulle spørre en rekke kjente personer hva de mente var den største faren som truet det nye århundre. Generalen svarte: "Den største fare anser jeg å være:..." og så fulgte det som av mange blir oppfattet som en profeti.

Mye av det som William Booth har skrevet er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet. Derfor ønsker jeg at det skal være tilgjengelig på ei nettside.
Her vil det med andre ord komme ”innlegg”, linker, litteraturlister osv. som gir et glimt av Booth og hans budskap på norsk.

Dersom du har innspill er det bare å ta kontakt!

lørdag 26. januar 2013

Tro og gjerninger

Tro og gjerninger er faste følgesvenner. De følger hverandre skritt for skritt, lik beina på gående mennesker. Først tro, så gjerning; og så tro igjen, og så gjerning igjen - inntil det blir nesten umulig å skille mellom hva som er tro og hva som er gjerning.
_____________________________________________________________
Kilde: The Founder's Messages to Soldiers, Christianity Today, October 5, 1992, p. 48

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar