William Booth på norsk

William Booths budskap er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet.

fredag 25. januar 2013

Booths første tale i Norge

Om jeg hadde blitt oppfordret til å komme med et forsvar for Frelsesarmeen, ville jeg nevnt tre ting:
1) All den nød og elendighet som finnes i verden
2) Denne nød og elendighet er en følge av synden
3) Om vi kunne utrydde synden, ville vi samtidig også ha utryddet nøden og elendigheten. 
Jeg vil også hevde at frelse gjennom Jesu Kristi blod er det eneste botemiddelet mot all denne nød og elendighet. Slik kristendommens stilling er i verden i dag, synes det for meg å være god grunn til å søke nye veier for å bringe ut Guds rike. Vi tror at vår bevegelse er en slik nyskapning, og at den er skapt av Gud.
______________________________________________________________________________
Dette er essensen av William Booths tale i Det norske misjonsforbunds lokale Betlehem i Møllergata den 25. oktober 1887 – knappe tre måneder før den offisielle åpningen. Norge var det eneste landet William Booth besøkte før Frelsesarmeen var offisielt åpnet.
Kilde: Charles Norum: Med kjærlighetens våpen, Salvata Kristelige Forlag, Oslo 1987 s.25

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar