William Booth på norsk

William Booths budskap er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet.

søndag 5. september 2010

Frelse for begge verdener

"Jeg oppdaget at jeg hadde to frigjørende evangelier å forkynne - et for hver verden, eller rettere sagt: Ett evangelium som gjaldt dem begge. Jeg oppdaget at når Bibelen sa: "Den som tror, skal bli frelst", betydde det ikke bare frelst fra den fremtidige verdens elendighet, men fra elendigheten i denne verden også. Evangeliet kom med løfte om frelse her og nå, fra helvete og synd, last og kriminalitet, lediggang og ekstravaganse, og som en konsekvens for en stor grad også fattigdom, sykdom, og de fleste andre beslektede fiender."
William Booth: ”Salvation for Both Worlds” i: "All the World" – Jan. 1889 p. 2

Dette blir av mange betraktet som foranledningen til "In Darkest England":

”Booth gikk gjennom en slags omvendelsesopplevelse. Språket hans i artikkelen er omvendelsens språk. Det er et språk som har sett lyset. Det er språket til en ny retning.”
Green, Roger: ”An Historical Salvation Army Perspective” – Word and Deed 1995 s. 63

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar