William Booth på norskSpørsmålet: ”Har du William Booths endetidsprofeti? var bakgrunnen for å opprette denne siden. Jeg visste at jeg hadde "profetien" et eller annet sted, og da jeg fant den oppdaget jeg på nytt hvor utrolig aktuell den er.

Takk til Nils-Petter som i ettertid har kommentert følgende: Den historiske bakgrunnen for dette sitatet er litt annerledes: William Booth ble rett før århundreskiftet oppsøkt av en amerikansk journalist som på vegne av sin avis skulle spørre en rekke kjente personer hva de mente var den største faren som truet det nye århundre. Generalen svarte: "Den største fare anser jeg å være:..." og så fulgte det som av mange blir oppfattet som en profeti.

Mye av det som William Booth har skrevet er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet. Derfor ønsker jeg at det skal være tilgjengelig på ei nettside.
Her vil det med andre ord komme ”innlegg”, linker, litteraturlister osv. som gir et glimt av Booth og hans budskap på norsk.

Dersom du har innspill er det bare å ta kontakt!

tirsdag 24. august 2010

Frelsesarmeens pakt

William Booth fant Frelsesarmeens oppdrag oppsummert i Jes 58:6-10. Han kalte det for The Salvation Army's Charter (Charter = pakt eller grunnlagsdokument). Hver gang jeg leser dette avsnittet, prøver jeg å tenke at Booth har ”begge verdener” i tanken:
  Nei, slik er fasten som jeg vil ha:
  at du løslater dem som med urett er lenket,
  sprenger båndene i åket
  og setter de undertrykte fri,
  ja, bryter hvert åk i stykker,
  at du deler ditt brød med dem som sulter,
  og lar hjemløse stakkarer komme i hus,
  at du sørger for klær når du ser en naken,
  og ikke svikter dine egne.
  Da skal ditt lys bryte fram
  som når dagen gryr,
  dine sår skal snart leges og gro.
  Din rettferd skal gå foran deg
  og Herrens herlighet følge etter deg.
  Da skal Herren svare når du kaller på ham,
  når du roper om hjelp, skal han si: «Her er jeg!»
  Når du tar bort hvert tyngende åk,
  når du holder opp med å peke fingrer
  og tale ondskapsfullt om andre,
  når du deler ditt brød med den som sulter,
  og metter den som lider nød,
  da skal lyset renne for deg i mørket,
  og natten skal bli som høylys dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar