William Booth på norsk

William Booths budskap er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet.

tirsdag 23. november 2010

Om Bibelfortolkning

Red. anm.:
William Booth var veldig opptatt av å lese og utlegge Bibelen. Det fortelles at han leste fire kapitler hver dag til sin død. Han oppfordret også soldatene til både å lese og å memorere. Likevel er hans fortolkningsfokus klart:

Kristne har i generasjoner brukt en enorm energi på Bibelen. I så henseende har de gjort en god jobb, men med tanke på Den hellige skrift virker det på meg som om noe svært viktig fremdeles er ugjort. Kristne lærde har oversatt den, fortolket den på nytt og så oversatt den igjen. De har kommentert, trykket og publisert den i utallige former og det går framover med å kunngjøre for hele verden åpenbaringen i Bibelen på alle tungemål. De har forklart og forkynt nesten hvert eneste ord mellom permene. For meg ser det ut til å gjenstå bare en ting og det er å gi den en bokstavelig, troverdig og forståelig oversettelse i praktisk HANDLING.

La oss leve den, leve ut de virkelige tingene, leve Kristuslivet. La oss foran mennesker leve liv hvor Gud har skrevet med store himmelske bokstaver sine egne begrep om sannhet, rettferdighet, renhet, tålmodighet og om kjærlighet og offer.

I forordet til "The New Testament Commentary - Salvation Army Edition"
Publ.: SP&S London u.å. (men sannsynligvis rundt 1900)

- etter første publisering på nettet, har jeg oppdaget at forordet er sakset fra en lengre artikkel Booth skrev i The War Cry 31. Dec. 1884. Artikkelen "The Revised Bible" er refleksjoner etter utgivelsen av en revidert bibelutgave samme år
Her er hele artikkelen på engelsk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar