William Booth på norskSpørsmålet: ”Har du William Booths endetidsprofeti? var bakgrunnen for å opprette denne siden. Jeg visste at jeg hadde "profetien" et eller annet sted, og da jeg fant den oppdaget jeg på nytt hvor utrolig aktuell den er.

Takk til Nils-Petter som i ettertid har kommentert følgende: Den historiske bakgrunnen for dette sitatet er litt annerledes: William Booth ble rett før århundreskiftet oppsøkt av en amerikansk journalist som på vegne av sin avis skulle spørre en rekke kjente personer hva de mente var den største faren som truet det nye århundre. Generalen svarte: "Den største fare anser jeg å være:..." og så fulgte det som av mange blir oppfattet som en profeti.

Mye av det som William Booth har skrevet er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet. Derfor ønsker jeg at det skal være tilgjengelig på ei nettside.
Her vil det med andre ord komme ”innlegg”, linker, litteraturlister osv. som gir et glimt av Booth og hans budskap på norsk.

Dersom du har innspill er det bare å ta kontakt!

tirsdag 23. november 2010

Om Bibelfortolkning

Red. anm.:
William Booth var veldig opptatt av å lese og utlegge Bibelen. Det fortelles at han leste fire kapitler hver dag til sin død. Han oppfordret også soldatene til både å lese og å memorere. Likevel er hans fortolkningsfokus klart:

Kristne har i generasjoner brukt en enorm energi på Bibelen. I så henseende har de gjort en god jobb, men med tanke på Den hellige skrift virker det på meg som om noe svært viktig fremdeles er ugjort. Kristne lærde har oversatt den, nyfortolket den og så oversatt den igjen. De har kommentert, trykket og publisert den i uttallige former og det går framover med å kunngjøre for hele verden dens åpenbaring på alle tungemål. De har forklart og forkynt nesten hvert eneste ord mellom permene. For meg ser det ut til å gjenstå bare en ting og det er å gi den en bokstavelig, trofast og forståelig omsetting i HANDLING.

La oss leve den, leve virkeligheten, leve Kristuslivet. La oss foran mennesker leve liv hvor Gud har skrevet med store himmelske bokstaver sine egne begrep om sannhet, rettferdighet, renhet, tålmodighet og om kjærlighet og offer.

I forordet til "The New Testament Commentary - Salvation Army Edition"
Publ.: SP&S London u.å. (men sannsynligvis rundt 1900)

- etter første publisering på nettet, har jeg oppdaget at forordet er sakset fra en lengre artikkel Booth skrev i The War Cry 31. Dec. 1884. Artikkelen "The Revised Bible" er refleksjoner etter utgivelsen av en revidert bibelutgave samme år

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar