William Booth på norskSpørsmålet: ”Har du William Booths endetidsprofeti? var bakgrunnen for å opprette denne siden. Jeg visste at jeg hadde "profetien" et eller annet sted, og da jeg fant den oppdaget jeg på nytt hvor utrolig aktuell den er.

Takk til Nils-Petter som i ettertid har kommentert følgende: Den historiske bakgrunnen for dette sitatet er litt annerledes: William Booth ble rett før århundreskiftet oppsøkt av en amerikansk journalist som på vegne av sin avis skulle spørre en rekke kjente personer hva de mente var den største faren som truet det nye århundre. Generalen svarte: "Den største fare anser jeg å være:..." og så fulgte det som av mange blir oppfattet som en profeti.

Mye av det som William Booth har skrevet er minst like aktuelt i dag som på den tiden da det ble skrevet. Derfor ønsker jeg at det skal være tilgjengelig på ei nettside.
Her vil det med andre ord komme ”innlegg”, linker, litteraturlister osv. som gir et glimt av Booth og hans budskap på norsk.

Dersom du har innspill er det bare å ta kontakt!

tirsdag 10. juli 2012

En bedre Bibeloversettelse

Jeg ønsker å se en ny Bibeloversettelse i menn og kvinners hjerter og liv. Jeg ønsker en forbedret oversettelse – eller kanskje det kan kalles en overføring – av budene og løftene og undervisningen og innflytelsen fra denne Boka til sinn og følelser og ord og handlinger hos de menn og kvinner som holder seg til den, sverger ved den og bekjenner at det er en inspirert Bok og den eneste autoriserte standard for livet.
__________________________________
William Booth, The War Cry, May 30 1882

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar